PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.164-165.4251998164-165425-428Tailoring of Interface Mechanical Properties in Al2O3 Fiber-Reinforced Al2O3 Matrix CompositeHideki Kakisawa, Yutaka Kagawahttps://www.scientific.net/KEM.164-165.425.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.586.1992012586199-205Mechanical Properties of Glass–Fiber Polyester Reinforced Composites Filled with Nanometer Al2O3 ParticlesFatemeh Alavi, Ali Ashrafihttps://www.scientific.net/AMR.586.199.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.168-170.18462010168-1701846-1849Effect of Nano-Al2O3 on Mechanical Properties and Microstructure of Al2O3/Si3N4 Compound CeramicsShi Ming Hao, Hui Fang Wanghttps://www.scientific.net/AMR.168-170.1846.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.15-17.240200615-17240-245Microstructures and Mechanical Properties of Al/Al2O3 Cermet Composites Reinforced by Al/Al2O3 Core-Shell ParticlesHua Min Kou, Yu Bai Pan, Jing Kun Guohttps://www.scientific.net/AMR.15-17.240.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.766.1642018766164-169Mechanical Properties and Microstructure of Li2O-SiO2-P2O5-Al2O3-K2O-CaO Glass-CeramicsManlika Kamnoy, Uraiwan Intatha, Anocha Munpakdee, Sukum Eitssayeam, Tawee Tunkasirihttps://www.scientific.net/KEM.766.164.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.206-213.19652001206-2131965-1968Porous Al2O3 Ceramics with High Surface Area and Superior Mechanical Properties Fabricated by the Decomposition of Al(OH)3Zhen-Yan Deng, Takayuki Fukasawa, Guo Jun Zhang, Motohide Ando, Tatsuki Ohjihttps://www.scientific.net/KEM.206-213.1965.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.821.4352019821435-439Influence of B2O3 on Dielectric, Mechanical, and Thermal Properties of MgO-Al2O3-SiO2 Glass-CeramicsBo Li, Ke Jing, Hai Bo Bianhttps://www.scientific.net/KEM.821.435.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.544.2812013544281-285Effect of Nb2O5/La2O3 Additions on Mechanical Properties of Al2O3 Ceramics Prepared by Microwave SinteringYun Long Ai, Nan Jiang, Fei He, Bing Liang Liang, Wen Hehttps://www.scientific.net/KEM.544.281.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.519.2652012519265-268Mechanical Properties of La2O3-Al2O3 Ceramics Prepared by Microwave SinteringYun Long Ai, Fei He, Bing Liang Liang, Wen He, Wei Hua Chenhttps://www.scientific.net/KEM.519.265.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.704-705.8582011704-705858-862Effect of Ultrasonic Vibration Grinding for Mechanical Properties of Al2O3/ZrO2 CeramicsYao Min Zhuhttps://www.scientific.net/MSF.704-705.858.pdf