PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Solid State Phenomena10.4028/www.scientific.net/ssp.253.11201625311-40Oxygen Deficient TiO2 Photoanode for Photoelectrochemical Water OxidationYi Yang, Ying Chih Pu, Yat Li, Jin Zhanghttps://www.scientific.net/SSP.253.11.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.496.3992012496399-402Natural Chlorophyll-Sensitized Nanocrystalline TiO2 as Photoanode of a Hybrid Photoelectrochemical Biofuel CellKun Qi Wang, Juan Tanghttps://www.scientific.net/AMR.496.399.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.694.4032011694403-407Hydrogen Generation by Photoelectrochemical Splitting of Water by Using CdS/TiO2 Nanotube PhotoanodeKuan Wen Lin, Fa Lin, Kao Kan Hsu, Bo Shing You, Huey Ing Chenhttps://www.scientific.net/MSF.694.403.pdf
Solid State Phenomena10.4028/www.scientific.net/ssp.162.1792010162179-201Efficient Photoelectrochemical Splitting of Water to H2 and O2 at Nanocrystalline Carbon Modified (CM)-n-TiO2 Thin FilmsYasser A. Shaban, Shahed U.M. Khanhttps://www.scientific.net/SSP.162.179.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.851.32202085132-37Fabrication of Bilayer Fe2O3/ZnO Photoanode and its Photoelectrochemical PerformanceM. Tommy Hasan Abadi, Siti Maryam, Yudyanto, Siti Zulaikah, Nandang Muftihttps://www.scientific.net/KEM.851.32.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.620.1732012620173-178Discovery of WO3/TiO2 Nanostructure Transformation by Controlling Content of NH4F to Enhance Photoelectrochemical ResponseChin Wei Lai, Srimala Sreekantanhttps://www.scientific.net/AMR.620.173.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.252.2162012252216-219Photoelectrochemical Studies of Dye-Sensitized TiO2 Nanoporous ElectrodesLi Ming Jianghttps://www.scientific.net/AMM.252.216.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.9682014881-883968-971Facile Preparation of Cu(OH)2@TiO2 Nanowire Arrays for Photoelectrochemical Water SplittingDan Yan, Wei Dong Shi, Wei Qiang Fanhttps://www.scientific.net/AMR.881-883.968.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.925.5752014925575-579Modified Polyol-Mediated Synthesis of Doped TiO2 Nanoparticles as the Photoanode in Dye Solar Cells (DSCs)Sattar Bashardoust, Muti Mohamed Norani, Boon Hoong Ong, Siti Nur Azella Zainehttps://www.scientific.net/AMR.925.575.pdf
Applied Mechanics and Materials10.4028/www.scientific.net/amm.26-28.637201026-28637-640Photoelectrochemical Degradation of Procion Red MX-5B in TiO2 Suspension Using Na2SO4 as ElectrolyteWen Jie Zhang, Ru Yuan Li, Jia Wei Baihttps://www.scientific.net/AMM.26-28.637.pdf