Linear and Nonlinear Dielectric Ceramics for High-Power Energy Storage Capacitor Applications
Mahesh Peddigari, Haribabu Palneedi, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(1):1-23.   Published online 2018 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.1.02
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A review: (Bi,Na)TiO3 (BNT)-based energy storage ceramics
Wen Zhu, Zong-Yang Shen, Wei Deng, Kai Li, Wenqin Luo, Fusheng Song, Xiaojun Zeng, Zhumei Wang, Yueming Li
Journal of Materiomics.2024; 10(1): 86.     CrossRef
Design strategies of high-performance lead-free electroceramics for energy storage applications
Biao Guo, Fei Jin, Li Li, Zi-Zhao Pan, Xin-Wei Xu, Hong Wang
Rare Metals.2024; 43(3): 853.     CrossRef
Optimizing dielectric energy storage properties of BNT-based relaxor ferroelectric ceramics modified via Ba0.4Sr0.6TiO3
Wen Zhu, Zong-Yang Shen
Journal of Materials Science.2024; 59(7): 2998.     CrossRef
Impact of air and vacuum calcination on the properties of lead-free piezoelectric Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics for mechanical energy harvesting
J. Kaarthik, C. Kaushiga, Salla Gangi Reddy, Annapureddy Venkateswarlu
Materials Today Communications.2024; 39: 108550.     CrossRef
Making the Case for Scaling Up Microwave Sintering of Ceramics
Bashu Aman, Sampada Acharya, B. Reeja‐Jayan
Advanced Engineering Materials.2024;[Epub]     CrossRef
Influence of sintering temperature on the electrical properties of SrTiO3–BaZrTiO3 ceramics for energy storage applications
Ina Turcan, Lavinia-Petronela Curecheriu, George Stoian, Ilarion Mihaila, Cristina-Elena Ciomaga, Liliana Mitoseriu
Ceramics International.2024; 50(12): 21898.     CrossRef
(Sb0.5Li0.5)TiO3-Doping Effect and Sintering Condition Tailoring in BaTiO3-Based Ceramics
Juanwen Yan, Bijun Fang, Shuai Zhang, Xiaolong Lu, Jianning Ding
Materials.2024; 17(9): 2085.     CrossRef
The Prospective Applications of Arising Nanostructured Dielectric Materials in Storage of Energy: A Comprehensive Review
Suryakanta Swain, Himansu Bhusan Samal, Santosh Satpathy, Bikash Ranjan Jena, Gurudutta Pattnaik, Sheerin Bashar, Sonu Barad
Micro and Nanosystems.2024; 16(1): 2.     CrossRef
The effect of Erbium on physical properties of the Ba0.8Ca0.2Ti0.975(Nb0.5Yb0.5)0.025O3 multifunctional ceramic
Ilhem Zouari, O. Turki, L. Seveyrat, Z. Sassi, N. Abdelmoula, H. Khemakhem
Applied Physics A.2023;[Epub]     CrossRef
Inorganic ferroelectric thin films and their composites for flexible electronic and energy device applications: current progress and perspectives
Ampattu R. Jayakrishnan, Anuj Kumar, Sahana Druvakumar, Rosmin John, Meera Sudeesh, Venkata Sreenivas Puli, José P. B. Silva, Maria J. M. Gomes, Koppole C. Sekhar
Journal of Materials Chemistry C.2023; 11(3): 827.     CrossRef
Boosting dielectric temperature stability in BNBST‐based energy storage ceramics by Nb2O5 modification
Wen Zhu, Huanhuan Guo, Zong‐Yang Shen, Fusheng Song, Wenqin Luo, Zhumei Wang, Yueming Li
Journal of the American Ceramic Society.2023; 106(6): 3633.     CrossRef
PbZrO3‐Based Anti‐Ferroelectric Thin Films for High‐Performance Energy Storage: A Review
Xianwei Wang, Fei Yang, Kexin Yu, Bihui Zhang, Jingyao Chen, Yujia Shi, Peifan Yang, Lifang He, Haonan Li, Rui Liu, Xiaofang Li, Yanchun Hu, Jun Shang, Shaoqian Yin
Advanced Materials Technologies.2023;[Epub]     CrossRef
Fabrication of Lead-Free Bismuth Based Electroceramic Compositions for High-Energy Storage Density Applications in Electroceramic Capacitors
Azam Khan, Taj Malook Khan, Jianbo Wu, Hazrat Bilal, Shahan Zeb Khan, Abdul Manan, Xiujian Wang, Noor Shad Gul
Catalysts.2023; 13(4): 779.     CrossRef
One-Pot Hydrothermal Synthesis of SnMnS Nanosheets for Dielectric Energy Storage Applications
Abinash Parida, Subrata Senapati, Satish Samal, Sagar Bisoyi, Ramakanta Naik
ACS Applied Nano Materials.2023; 6(13): 11230.     CrossRef
Design strategies of perovskite energy-storage dielectrics for next-generation capacitors
Lei Zhang, Yongping Pu, Min Chen, Xin Peng, Bo Wang, Jing Shang
Journal of the European Ceramic Society.2023; 43(14): 5713.     CrossRef
The impact of oxygen partial pressure in modifying energy storage property of lanthanum doped multiferroic bismuth ferrite thin films deposited via pulsed laser deposition
Shashi Priya Balmuchu, Ethireddy Radhika, Pamu Dobbidi
Journal of Energy Storage.2023; 71: 108179.     CrossRef
Low leakage current, enhanced energy storage, and fatigue endurance in room-temperature deposited (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 thick films
Ajeet Kumar, Geon Lee, Atul Thakre, Deepak Rajaram Patil, Guifang Han, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2023; 60(6): 979.     CrossRef
Boosting ultra-wide temperature dielectric stability of multilayer ceramic capacitor through tailoring the combination types of polar nanoregions
Jiacheng Liu, Kaibiao Xi, Beibei Song, Huarong Cheng, Xiaole Yu, Mupeng Zheng, Mankang Zhu, Yudong Hou
Journal of Materiomics.2023;[Epub]     CrossRef
Highly enhanced discharged energy density and superior cyclic stability of Bi0.5Na0.5TiO3-based ceramics by introducing Sr0.7Ca0.3TiO3 component
Yiting Yang, Jiwen Xu, Ling Yang, Changrong Zhou, Haibo Zhang, Guangzu Zhang, Hua Wang, Guanghui Rao, Ziwei Huo, Xiang Liu, Huangtao Wu
Materials Chemistry and Physics.2022; 276: 125402.     CrossRef
Local structure engineered lead-free ferroic dielectrics for superior energy-storage capacitors: A review
He Qi, Aiwen Xie, Ruzhong Zuo
Energy Storage Materials.2022; 45: 541.     CrossRef
Study of magnetoelectric coupling in magnetoelectric laminates fabricated using 15-mode PMN-PZT single crystals
Deepak Rajaram Patil, Sung Hoon Park, G.-T. Hwang, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2022; 59(3): 322.     CrossRef
Enhanced Thermal Stability in Dielectric Properties of NaNbO3–Modified BaTiO3–BiMg1/2Ti1/2O3 Ceramics for X9R-MLCC Applications
Raz Muhammad, Asif Ali, Javier Camargo, Miriam Castro, Wen Lei, Kaixin Song, Dawei Wang
Crystals.2022; 12(2): 141.     CrossRef
Inorganic dielectric materials for energy storage applications: a review
Anina Anju Balaraman, Soma Dutta
Journal of Physics D: Applied Physics.2022; 55(18): 183002.     CrossRef
Excellent energy storage performance of paraelectric Ba0.4Sr0.6TiO3 based ceramics through induction of polar nano-regions
Kai Zhang, Peng Zheng, Hongfei Zhang, Ziang Niu, Chong Luo, Wangfeng Bai, Jingji Zhang, Liang Zheng, Yang Zhang
Ceramics International.2022; 48(14): 19864.     CrossRef
Multifunctional energy storage and piezoelectric properties of 0.65Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.35PbTiO3 thick films on stainless-steel substrates
Matej Sadl, Kevin Nadaud, Micka Bah, Franck Levassort, Udo Eckstein, Neamul H Khansur, Kyle G Webber, Hana Ursic
Journal of Physics: Energy.2022; 4(2): 024004.     CrossRef
Enhancement of Nonlinear Dielectric Properties in BiFeO3–BaTiO3 Ceramics by Nb-Doping
Ziqi Yang, Bing Wang, Yizhe Li, David A. Hall
Materials.2022; 15(8): 2872.     CrossRef
Enhancing properties of lead-free ferroelectric BaTiO3 through doping
Zechao Li, Jiacheng Yu, Shenglan Hao, Pierre-Eymeric Janolin
Journal of the European Ceramic Society.2022; 42(12): 4693.     CrossRef
First-Principles Study of n*AlN/n*ScN Superlattices with High Dielectric Capacity for Energy Storage
Wei-Chao Zhang, Hao Wu, Wei-Feng Sun, Zhen-Peng Zhang
Nanomaterials.2022; 12(12): 1966.     CrossRef
Improved energy storage in antiferroelectric AgNbO3-modulated 0.925Bi0.5Na0.5TiO3 – 0.075BaTiO3 relaxor ferroelectric ceramics
Cheng-Sao Chen, Zong-Qi Lin, Rhys Montecillo, Jhao-Yuan Liao, Pin-Yi Chen, Chi-Shun Tu
Ceramics International.2022; 48(23): 35452.     CrossRef
Ceramic‐Polymer Nanocomposites Design for Energy Storage Capacitor Applications
Wei Li, Riran Liang, Chunran Wu, Lingni Yang, Fenglin Wang, Zhuofeng Liu, Xingyu Chen, Haijun Mao, Weijun Zhang
Advanced Materials Interfaces.2022;[Epub]     CrossRef
Enhancement of Recoverable Energy Density and Efficiency of K0.5Na0.5NbO3 Ceramic Modified by Bi(Mg0.5Zr0.5)O3
Renrui Hu, Ying Lin, Miao Zhang, Qibin Yuan, Haibo Yang
Materials Today Energy.2022; : 101185.     CrossRef
Broadening the dielectric stability temperature range of BNBST relaxor ferroelectric ceramics by rare earth Ce doping for energy storage
Wen Zhu, Wei Deng, Zhipeng Li, Zong-Yang Shen, Xuhai Shi, Fusheng Song, Wenqin Luo, Zhumei Wang, Yueming Li
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2022; 33(36): 26861.     CrossRef
Dielectric and energy storage properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics with different aging temperature during the sol–gel process
S. T. Dang, L. L. Xue, L. F. He, Y. C. Shi, H. N. Li, Y. C. Hu, J. Shang, S. Q. Yin, X. W. Wang
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2022; 33(35): 26100.     CrossRef
Perovskite Piezoelectric-Based Flexible Energy Harvesters for Self-Powered Implantable and Wearable IoT Devices
Srinivas Pattipaka, Young Min Bae, Chang Kyu Jeong, Kwi-Il Park, Geon-Tae Hwang
Sensors.2022; 22(23): 9506.     CrossRef
Enhancement of Recoverable Energy Density and Efficiency of K0.5na0.5nbo3 Ceramic Modified by Bi(Mg0.5zr0.5)O3
Renrui Hu, Ying Lin, Miao Zhang, Qibin Yuan, Haibo Yang
SSRN Electronic Journal .2022;[Epub]     CrossRef
Increased Energy-Storage Density and Superior Electric Field and Thermally Stable Energy Efficiency of Aerosol-Deposited Relaxor (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)O3 Films
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Atul Thakre, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Jungho Ryu
Journal of Thermal Spray Technology.2021; 30(3): 591.     CrossRef
Boosting energy storage performance in Ba0.8Sr0.2Zr0.1Ti0.9O3–Na0.5Bi0.5TiO3 lead-free nanoceramics through polar nanoregions and grain refinement engineering
Run Zhang, Lili Zhao, Zhi’ang Zhang, Xiaoting Zhang, Quan Jin, Bin Cui
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(6): 7259.     CrossRef
Artificially induced normal ferroelectric behaviour in aerosol deposited relaxor 65PMN–35PT thick films by interface engineering
Atul Thakre, Ajeet Kumar, Min-Young Lee, Deepak Rajaram Patil, Soo-Hyun Kim, Jungho Ryu
Journal of Materials Chemistry C.2021; 9(10): 3403.     CrossRef
Temperature-dependent broadband dielectric and ferroelectric properties of Ba(1−x)SrxTiO3 ceramics for energy storage capacitor applications
Shashi Priya Balmuchu, Pamu Dobbidi
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(7): 9623.     CrossRef
Flexible Self-Charging, Ultrafast, High-Power-Density Ceramic Capacitor System
Mahesh Peddigari, Jung Hwan Park, Jae Hyun Han, Chang Kyu Jeong, Jongmoon Jang, Yuho Min, Jong-Woo Kim, Cheol-Woo Ahn, Jong-Jin Choi, Byung-Dong Hahn, Sang Yeong Park, Woon-Ha Yoon, Dong-Soo Park, Dae-Yong Jeong, Jungho Ryu, Keon Jae Lee, Geon-Tae Hwang
ACS Energy Letters.2021; : 1383.     CrossRef
Electroceramics for High-Energy Density Capacitors: Current Status and Future Perspectives
Ge Wang, Zhilun Lu, Yong Li, Linhao Li, Hongfen Ji, Antonio Feteira, Di Zhou, Dawei Wang, Shujun Zhang, Ian M Reaney
Chemical Reviews.2021; 121(10): 6124.     CrossRef
Enhanced Energy Storage Performance of Polymer/Ceramic/Metal Composites by Increase of Thermal Conductivity and Coulomb-Blockade Effect
Sung-Yub Ji, Han-Bo Jung, Min-Kyu Kim, Ji-Ho Lim, Jin-Young Kim, Jungho Ryu, Dae-Yong Jeong
ACS Applied Materials & Interfaces.2021; 13(23): 27343.     CrossRef
Excellent energy storage properties and superior stability achieved in lead-free ceramics via a spatial sandwich structure design strategy
Fei Yan, Xia He, Hairui Bai, Bo Shen, Jiwei Zhai
Journal of Materials Chemistry A.2021; 9(28): 15827.     CrossRef
Dielectric Properties and Phase Stabilization of PVDF Polymer in (1−x)PVDF/xBCZT Composite Films
Tarun Garg, Venkateswarlu Annapureddy, K. C. Sekhar, Dae-Yong Jeong, Navneet Dabra, Jasbir S. Hundal
Journal of Electronic Materials.2021; 50(10): 5567.     CrossRef
Ultrahigh energy storage density in epitaxial AlN/ScN superlattices
Zhijun Jiang, Bin Xu, Hongjun Xiang, L. Bellaiche
Physical Review Materials.2021;[Epub]     CrossRef
High-performance lead-free bulk ceramics for electrical energy storage applications: design strategies and challenges
Zetian Yang, Hongliang Du, Li Jin, Dirk Poelman
Journal of Materials Chemistry A.2021; 9(34): 18026.     CrossRef
Induced slim ferroelectric hysteresis loops and enhanced energy-storage properties of Mn-doped (Pb0·93La0.07)(Zr0·82Ti0.18)O3 anti-ferroelectric thick films by aerosol deposition
Ajeet Kumar, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Atul Thakre, Han Seung Choi, Ga Hyeon Nam, Jungho Ryu
Ceramics International.2021; 47(22): 31590.     CrossRef
Tuning the Energy Storage Efficiency in PVDF Nanocomposites Incorporated with Crumpled Core–Shell BaTiO3@Graphene Oxide Nanoparticles
Yange Yu, Wenzhu Shao, Jing Zhong, Huijian Ye, Li Yang, Liang Zhen
ACS Applied Energy Materials.2021; 4(9): 9553.     CrossRef
Novel NBT-based relaxor ferroelectric ceramics with excellent discharge performance and high-temperature stability
Min Chen, Yongping Pu, Lei Zhang
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(18): 23540.     CrossRef
High energy storage density with ultra-high efficiency and fast charging–discharging capability of sodium bismuth niobate lead-free ceramics
Abdul Manan, Maqbool Ur Rehman, Atta Ullah, Arbab Safeer Ahmad, Yaseen Iqbal, Ibrahim Qazi, Murad Ali Khan, Hidayat Ullah Shah, Arshad Hussain Wazir
Journal of Advanced Dielectrics.2021; 11(04): 2150018.     CrossRef
Enhanced magnetoelectric coupling in stretch-induced shear mode magnetoelectric composites
Deepak Rajaram Patil, Sung Hoon Park, Seema Patil, Ajeet Kumar, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 700.     CrossRef
3D-printed cobalt-rich tungsten carbide hierarchical electrode for efficient electrochemical ammonia production
Dong-Kyu Lee, Sung-Jun Wee, Kyung-Jun Jang, Mi-Kyung Han, Subramani Surendran, Sung Yong Cho, Joon Young Kim, Sang-Kyu Lee, Uk Sim
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 679.     CrossRef
BiFeO3-Based Relaxor Ferroelectrics for Energy Storage: Progress and Prospects
Bipul Deka, Kyung-Hoon Cho
Materials.2021; 14(23): 7188.     CrossRef
Enhancement of energy storage and thermal stability of relaxor Pb0.92La0.08Zr0.52Ti0.48O3-Bi(Zn0.66Nb0.33)O3 thick films through aerosol deposition
Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, M. Peddigari, Jungho Ryu, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of the European Ceramic Society.2020; 40(1): 63.     CrossRef
Energy Storage Properties of Blended Polymer Films with Normal Ferroelectric P(VDF-HFP) and Relaxor Ferroelectric P(VDF-TrFE-CFE)
Han-Bo Jung, Jin-Woo Kim, Ji-Ho Lim, Do-Kyun Kwon, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Electronic Materials Letters.2020; 16(1): 47.     CrossRef
Developing a novel high performance NaNbO3-based lead-free dielectric capacitor for energy storage applications
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Sustainable Energy & Fuels.2020; 4(3): 1225.     CrossRef
Lead‐Free Bi0.5(Na0.78K0.22)TiO3 Nanoparticle Filler–Elastomeric Composite Films for Paper‐Based Flexible Power Generators
Sung Sik Won, Masami Kawahara, Chang Won Ahn, Joonhee Lee, Jinkee Lee, Chang Kyu Jeong, Angus I. Kingon, Seung‐Hyun Kim
Advanced Electronic Materials.2020;[Epub]     CrossRef
Composition dependent ferro-piezo hysteresis loops and energy density properties of mechanically activated (Pb1−xLax)(Zr0.60Ti0.40)O3 ceramics
Ajeet Kumar, K. C. James Raju, Jungho Ryu, A. R. James
Applied Physics A.2020;[Epub]     CrossRef
Progress in lead-free piezoelectric nanofiller materials and related composite nanogenerator devices
Yong Zhang, Hyunseung Kim, Qing Wang, Wook Jo, Angus I. Kingon, Seung-Hyun Kim, Chang Kyu Jeong
Nanoscale Advances.2020; 2(8): 3131.     CrossRef
Configurational approach to the enhancement of the dielectric properties and energy density of polyvinylidene fluoride-based polymer composites
Ki-Hyun Kim, Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, Sung-Yub Ji, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of Physics D: Applied Physics.2020; 53(37): 375502.     CrossRef
Novel BaTiO3-Based, Ag/Pd-Compatible Lead-Free Relaxors with Superior Energy Storage Performance
Huijing Yang, Zhilun Lu, Linhao Li, Weichao Bao, Hongfen Ji, Jinglei Li, Antonio Feteira, Fangfang Xu, Yong Zhang, Huajun Sun, Zhichao Huang, Weichao Lou, Kaixin Song, Shikuan Sun, Ge Wang, Dawei Wang, Ian M. Reaney
ACS Applied Materials & Interfaces.2020; 12(39): 43942.     CrossRef
A review on the development of lead-free ferroelectric energy-storage ceramics and multilayer capacitors
Haibo Zhang, Tian Wei, Qi Zhang, Weigang Ma, Pengyuan Fan, David Salamon, Shan-Tao Zhang, Bo Nan, Hua Tan, Zuo-Guang Ye
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(47): 16648.     CrossRef
High Energy Storage Properties and Electrical Field Stability of Energy Efficiency of (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)0.9725O3 Relaxor Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Mahesh Peddigari, Dong-Hyuk Jeong, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2019; 15(3): 323.     CrossRef
Achieving ultrahigh energy storage density and energy efficiency simultaneously in sodium niobate-based lead-free dielectric capacitorsviamicrostructure modulation
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Inorganic Chemistry Frontiers.2019; 6(8): 2148.     CrossRef
Dielectric, Ferroelectric, Energy Storage, and Pyroelectric Properties of Mn-Doped (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 Anti-Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, Jang Yuel Yoon, Atul Thakre, Mahesh Peddigari, Dae-Yong Jeong, Young-Min Kong, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2019; 56(4): 412.     CrossRef
Excellent energy storage density and charge–discharge performance of a novel Bi0.2Sr0.7TiO3–BiFeO3 thin film
Baijie Song, Shuanghao Wu, Feng Li, Pan Chen, Bo Shen, Jiwei Zhai
Journal of Materials Chemistry C.2019; 7(35): 10891.     CrossRef
Dielectric and Energy Storage Properties of Ba(1−x)CaxZryTi(1−y)O3 (BCZT): A Review
Mudassar Maraj, Wenwang Wei, Biaolin Peng, Wenhong Sun
Materials.2019; 12(21): 3641.     CrossRef
An effective approach to achieve high energy storage density and efficiency in BNT-based ceramics by doping AgNbO3
Hua Wang, Xiaoli Jiang, Xiaoqin Liu, Ruonan Yang, Yang Yang, Qiaoji Zheng, K. W. Kwok, Dunmin Lin
Dalton Transactions.2019; 48(48): 17864.     CrossRef